DÂN SỐ TỈNH KIÊN GIANG

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Tân Hiệp

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Tân Hiệp được thành lập theo quyết định số 218/QĐ-SYT ngày 19/6/2008 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Trụ sở làm việc được bố trí trong khu Hành Chính huyện Tân Hiệp.

1. Giới thiệu chung

- Cơ cấu tổ chức: Cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có 6 biên chế chính thức, có 4 cán bộ có trình độ đại học và 2 cán bộ trình độ trung cấp. Hiện nay có một cán bộ đang đi học lớp cử nhân công tác xã hội học tại tỉnh Kiên Giang. Có 4 người là đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Y tế huyện.
Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, thị trấn: tổng số 11 cán bộ. Đã được xét tuyển biên chế 4 cán bộ. Trình độ chuyên môn 5 cán bộ trung cấp, 1 sơ cấp, còn lại 5 cán bộ chưa qua đào tạo đang ký hợp đồng dài hạn. Hiện có 2 cán bộ đang đi học lớp đại học.
- Cơ sở vật chất: Hiện nay Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chưa có trụ sở làm việc riêng, còn ở chung tại khu hành chính của UBND huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND huyện chỉ đạo cho Trung tâm DS-KHHGĐ huyện lập dự toán thiết kế xin kinh phí xây dựng trụ sở làm việc riêng. Về đất xây dựng đã được tỉnh cấp tiền mua và bồi hoàn cho người dân đã xong. Thiết kế xây dựng trụ sở đang tiến hành làm thủ tục đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và Tổng cục DS-KHHGĐ xem xét ghi vốn vào năm 2012.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Chức năng:
- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đặt tại huyện. Có chức năng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện.
- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các trung tâm có liên quan cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của UBND huyện.
- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về KHHGĐ theo phân cấp, theo qui định của pháp luật.
- Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp, theo qui định của pháp luật.
- Hướng dẫn kiểm tra và giám sát chuyên môn, các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế xã, thị trấn và cộng tác viên (CTV) dân số ấp, khóm.
- Quản lý, triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác do Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phân công.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, thị trấn và CTV ấp, khóm.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về DS-KHHGĐ/Sức khỏe sinh sản.
- Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức và quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo qui định của pháp luật. Ký hợp đồng làm việc cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, thị trấn và CTV ấp, khóm.
- Thực hiện các chế độ thống kê DS-KHHGĐ báo cáo theo định kỳ.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND huyện giao.

3. Tổ chức bộ máy

*Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện:

Giám đốc: Lê Thành Chiến
Điện thoại: 0773.709.674
Mobile: 0918.578.842

 

Phó Giám đốc:                            Phan Thị Trúc Phương
Điện thoại: 0773.709.674
Mobile: 0913.952.224

 

Trần Văn Tiết
Mobile: 0987.350.883
Nguyễn Thị Hà
Mobile: 0944.456.789
 Nguyễn Ngọc Tú
Mobile: 0916.82.82.07
 Trần Thị Kim Hoài
Mobile: 0166.88449922

 *Cán bộ Dân số-KHHGĐ các xã, thị trấn

Lê Thị Thanh Thúy
Thị trấn Tân Hiệp
Mobile:
Cao Thị Dậu
Xã Tân Hiệp A
Mobile:
Ngô Thị Xuân
Xã Tân Hiệp B
Mobile:
Võ Thị Nga
Xã Tân Hòa
Mobile:
Lê Ngọc Duyên
Xã Tân Thành
Mobile:
Võ Thanh Tùng
Xã Tân Hội
Mobile:
Nguyễn Thị Út Thùy
Xã Thạnh Đông
Mobile:
Võ Thị Kim Ngân
Xã Thạnh Đông A
Mobile:
Tạ Thiên Hương
Xã Thạnh Đông B
Mobile:
Trần Thị Thảo
Xã Tân An
Mobile:
Nguyễn Ánh Tuyết
Xã Thạnh Trị
Mobile:

4. Một số thành tích đạt được
Là huyện chuyên về nông nghiệp, Tân Hiệp là địa phương có nhiều thế mạnh về sản xuất và nâng cao chất lượng, sản lượng cây lúa từ các mô hình, điểm trình diễn, áp dụng tiến bộ khoa học nông nghiệp. Với dân số hiện nay là 144.596 người, Tân Hiệp được xem là huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo nhiều nhất trong tỉnh, chiếm gần 40% dân số.
Toàn huyện có 11 xã, thị trấn, có 53 nhà thờ, bình quân 1 xã có 5 nhà thờ, trong đó xã Tân Hiệp A có 8 nhà thờ, đã nói lên vấn đề tín ngưỡng, nơi tiến hành các nghi thức tôn giáo, truyền bá giáo lý, được giáo dân rất coi trọng cùng niềm tin tuyệt đối với đạo.
Trung tâm Dân số-KHHGĐ của huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục, các chức sắc, chức việc, tham gia tuyên truyền với ngành, phát huy thế mạnh trong tuyên truyền từ các hoạt động của cán bộ chuyên trách xã, cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số là người theo đạo Công giáo. Xây dựng nhiều mô hình mới để tuyên truyền vận động, nhằm tăng số người thực hiện KHHGĐ, trong đó tập trung vào nhóm phụ nữ theo đạo Công giáo.
Là huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo từ một đơn vị trung bình trong thi đua của ngành, đột phá vươn lên đạt danh hiệu “Dẫn đầu phong trào thi đua của ngành năm 2011” và là huyện duy nhất của tỉnh đạt chỉ tiêu giảm sinh, được xem là thắng lợi lớn từ những chủ trương, chính sách, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay trong vấn đề ổn định qui mô và cơ cấu dân số. Xóa bỏ những định kiến đã lỗi thời, lạc hậu, tiếp thu những ưu thế của khoa học trong việc duy trì nòi giống và đạt chất lượng giống nòi về thể chất và tinh thần.

Năm 2009: Hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Sở Y tế tặng Giấy khen.
Năm 2010: Hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Sở Y tế tặng Giấy khen.
Năm 2011: Đơn vị dẫn đầu được cờ thi đua của UBND tỉnh Kiên Giang tặng.

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Tân Hiệp

Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Email: dansotanhiep@gmail.com

Điện thoại: 0773.709.674; 0773.000.000