Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống cống hiến
(Ngày đăng:05.06.2018)
dskg- Chăm sóc người cao tuổi là một trong những mục tiêu nâng cao chất lượng giống nòi của Chương trình mục tiêu DS-SKSS giai doạn 2011- 2020. Thực trạng già hóa dân số đang xảy ra tại nước ta là thách thức của xã hội trong việc đảm bảo cuộc sống, sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi hiện nay và cho chính chúng ta sau này.

Để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt mục tiêu trên, Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016, về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cho người tuổi nằm trong mục tiêu nâng cao chất lượng giống nòi mà Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 đề ra.

 

Già hoá dân số là tuổi thọ người dân được tăng cao, phản ảnh những thành tựu lớn mạnh về phát triển Kinh tế - Xã hội của một Quốc gia Tuổi thọ bình quân ở nước ta năm 2015 là 73,3 tuổi, trong đó nam là 70,7 tuổi, nữ là 76,1 tuổi đây kết quả của sự phát triển và đóng góp quan trọng của công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác Dân số - KHHGĐ. Bước vào giai đoạn “già hoá dân số” mang nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển  kinh tế đất nước không ngừng tăng trưởng bền vững. Nhu cầu cuộc sống chất lượng nâng cao, việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ do y học phát triển không ngừng, nên sức khỏe, trí tuệ của nhiều người khi về hưu vẫn còn khoẻ mạnh, trí lực, dồi dào. Đây là nguồn lực cần phát huy, để người cao tuổi được tiếp tục hoạt động, hòa đồng, cống hiến cho xã hội, là nhiệm vụ cần được xã hội quan tâm hơn, với những việc làm thiết thực cụ thể, có hiệu quả. Xem việc chăm lo đến người cao tuổi hôm nay, chính là chăm lo cho bản thân chúng ta sau này.

 

Sau cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009, Tổng cục Thống kê đã dự báo: Vào năm 2017, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số, tức là tỷ lệ người trên 65 tuổi đạt 7%. Nhưng chỉ sau 2 năm, tỷ lệ Người cao tuổi (NCT) ở Việt Nam (trên 65 tuổi) đã đạt 7%, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đạt 10%. Số NCT nước ta sẽ tăng rất nhanh trong thời gian tới. Nếu 2012, cứ khoảng 11 người dân mới có 1 NCT thì ước tính vào năm 2029, cứ 6 người dân sẽ có 1 NCT và dự báo năm 2049 sẽ là 4 người dân có 1 NCT. Theo đó, thời gian quá độ từ già hóa dân số sang dân số già (thời gian để tỷ lệ người trên 65 tuổi tăng từ 7% lên 14%) của Việt Nam chỉ khoảng 18 - 20 năm, ngắn hơn nhiều so với các quốc gia đi trước như: Pháp 115 năm, Thụy Điển 85 năm, Mỹ 70 năm, Nhật Bản 26 năm. Như vậy, có thể nói Việt Nam sẽ là một trong những nước có tốc độ già hóa tăng nhanh nhất ở khu vực châu Á.

Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Kiên Hải kết hợp với nhà tài trợ trao tặng nhà tình thương cho Người cao tuổi co hoàn cảnh khó khăn.

     Theo số liệu của Hội Người cao tuổi đến cuối năm 2016, tỉnh Kiên Giang có 156.213 người, chiếm tỷ lệ 8,69%. Hầu hết người cao tuổi đã phát huy tốt truyền thông của dân tộc, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.   Hiện nay, việc NCT được chăm sóc sức khỏe (CSSK), đi khám chữa bệnh định kỳ, thường xuyên còn gặp hạn chế, việc thực hiện tập trung vào nhón NCT thuộc diện cán bộ về hưu, người có công với cách mạng, người đang hưởng các chế độ ưu tiên... một số còn lại NCT neo đơn, tàn tật, người thuộc diên nghèo, phụ nữ, người trên 90 tuổi, người ở các vùng nông thôn sâu còn gặp khó khăn trong việc khám chữa bệnh và tiếp cận các dịch vụ CSSK.

 

Những hạn chế trong CSSK/ NCT thể hiện ở một số vấn đề sau: Thiếu các dịch vụ CSSK  tại nhà cho NCT, đặc biệt là ở vùng nông thôn sâu, vùng khó khó khăn; nguồn nhân lực cho CSSK NCT chưa phát triển đồng bộ với thực tế diễn ra; chất lượng CSSK/NCT chưa cao; dịch vụ chăm sóc tại gia đã có nhưng còn theo hướng tự phát; nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động CSSK/NCT còn thiếu; công tác truyền thông và mạng lưới hỗ trợ còn hạn chế. Nhìn chung, các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT còn phân tán, chưa mang tính hệ thống và thiếu sự lồng ghép với các chương trình khác liên quan đến NCT.

Khám bệnh miễn phi cho người cao tuổi tại Trung tâm Y tê huyện Kiên Hải

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự tham gia chủ động tích cực của các ban, ngành, đoàn thể (đặc biệt là Hội người cao tuổi) và các tổ chức cá nhân, nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi đã được xây dựng và triển khai. Tuy nhiên các thiết chế y tế công phục vụ việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn rất hạn chế, số bác sĩ lão khoa chiếm rất ít và các mô hình này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc của nhiều đối tượng người cao tuổi, nhất là người cao tuổi sống ở nông thôn; người không có lương hưu, bảo trợ xã hội và các chế độ, chính sách khác,  nên vẫn còn nhiều NCT có cuộc sống khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần.      Do đó, cần thiết quản lý và phát triển các dịch vụ CSSK/NCT, tăng cường về mặt thể chất, tinh thần nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, góp phần thực hiện hiện tốt Chương trính hành động Quốc gia về người cao tuổi tại Kiên Giang.

 

Hiện nay ngành Dân số tỉnh nhả đang khẩn trương triển khai các hoạt động của Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ” theo các mục tiêu đến các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đây là một việc làm thiết thực mang đậm tính nhân văn của Đàng, Nhà nước đối với Người cao tuổi góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi” và mục tiêu nâng cao chất lượng giống nòi./.                                             Bài ảnh:  Thanh Dũng 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 5
Online trong ngày: 199
Online trong tháng: 7416
Tổng lượt truy cập: 607152