50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu?
(Ngày đăng:12.11.2013)
DSKG- Theo “Toàn cảnh Dân số thế giới 2008” của Liên Hợp Quốc thì trong 50 năm nữa, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam sẽ là 80,4 trong đó nữ là 82,5 tuổi, nam là 78,2 tuổi.
Dự báo tuổi thọ trung bình của người Việt Nam giai đoạn 2010 -2050.

So sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tuổi thọ của người Việt Nam chỉ đứng sau 2 nước là: Singapore (84 tuổi năm 2050) và Brunei (81,1 tuổi năm 2050). Tiếp đó là các nước: Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan. So với các nước Lào, Campuchia, Đông Timor thì tuổi thọ Việt Nam vượt khá xa. Tuổi thọ các nước này từ 74,2 đến 75,8. So với Trung Quốc thì tuổi thọ của người Việt Nam cao hơn.
Dưới góc độ nhân khẩu học, hai yếu tố quan trọng nhất là mức sinh và mức chết tác động qua lại lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng sống của một dân tộc. Trong thời gian qua, từ thành công của chương trình KHHGĐ, các chương trình truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về DS - KHHGĐ, mức sinh của Việt Nam liên tục giảm nhanh. Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 của Tổng cục Thống kê thì TFR (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) năm 2009 là 2,03 con. Mức chết của Việt Nam cũng giảm xuống nhanh chóng còn 5,4%o (CDR-tỷ suất chết thô). Trong đó đáng lưu ý là tỷ suất chết của trẻ em (IMR) cũng giảm nhanh chóng và còn 20%o, tỷ lệ tử vong mẹ (MMR) là 150 (tính trên 100.000 trẻ sinh ra sống). Cùng với các tiến bộ của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế, các chương trình giáo dục, kinh tế, xã hội, tuổi thọ của người Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên và hoàn toàn có thể đạt được như dự báo của Liên Hợp Quốc.

Lương Quang Đảng

 Báo Gia đình & Xã hội
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 8
Online trong ngày: 506
Online trong tháng: 8760
Tổng lượt truy cập: 485179