Báo cáo Dân số-KHHGĐ năm 2014
(Ngày đăng:16.12.2014)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2014

Biểu số 1: Thống kê nhân khẩu học và biến động dân số năm 2014

Biểu số 2: Thống kê theo dõi số liệu Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2014

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 5
Online trong ngày: 28
Online trong tháng: 11086
Tổng lượt truy cập: 761503