Báo cáo Dân số-KHHGĐ năm 2017
(Ngày đăng:16.01.2017)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2017

Biểu số 1: Thống kê nhân khẩu học và biến động dân số năm 2017

 

Biểu số 2: Thống kê theo dõi số liệu Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 4
Online trong ngày: 210
Online trong tháng: 3093
Tổng lượt truy cập: 327816