Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 02 năm 2013
(Ngày đăng:16.02.2013)

BÁO CÁO DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG (THÁNG 2-2013)

Biểu số 1: Biến động dân số


Biểu số 2: Theo dõi biến động về kế hoạch hóa gia đình

Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 5
Online trong ngày: 135
Online trong tháng: 7639
Tổng lượt truy cập: 310898