Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 1 năm 2016
(Ngày đăng:15.01.2016)
Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG (THÁNG 01-2016)

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 9
Online trong ngày: 559
Online trong tháng: 9660
Tổng lượt truy cập: 420452