Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 4 năm 2016
(Ngày đăng:15.04.2016)
Báo cáo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG (THÁNG 4-2016)

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 6
Online trong ngày: 170
Online trong tháng: 7304
Tổng lượt truy cập: 770082