Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 8 năm 2013
(Ngày đăng:16.08.2013)

BÁO CÁO DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG (THÁNG 8-2013)

Biểu số 1: Biến động dân số

Biểu số 2: Theo dõi biến động về KHHGĐ và SKSS

Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 4
Online trong ngày: 139
Online trong tháng: 7643
Tổng lượt truy cập: 310902