Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang: Giám sát công tác đầu năm 2019
(Ngày đăng:13.03.2019)
DSKG- Từ ngày 12 đến 22 tháng 3 năm 2019, Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc triển khai công tác Dân số tại các huyện, thành phố năm 2019. Đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình hoạt động của công tác Dân số-KHHGĐ sau khi sát nhập Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động quản lý, tổ chức, hoạt động của kho dữ liệu điện tử…đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc ở tuyến cơ sở, rút kinh nghiệm để điều hành có hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019.

8/15 đơn vị huyện, thành phố của tỉnh được kiểm tra, giám sát đợt này, là: Giang Thành, Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và Kiên Hải. Ở mỗi địa phương, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cũng chọn một xã, thị trấn để đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại địa bàn.
Mặc dù công tác Dân số-KHHGĐ hoạt động trong bối cảnh sát nhập kiện toàn bộ máy tổ chức, nhưng qua giám sát các địa phương cơ bản phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2018, nhất là chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại. Công tác quản lý DS-KHHGĐ tuyến cơ sở từng bước đi vào nề nếp, đặc biệt là công tác quản lý đội ngũ cộng tác viên và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành theo mẫu sổ Ao. Qua khảo sát hầu hết đội ngũ cộng tác viên dân số đã quản lý khá chặt chẽ công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các huyện, thị, tỷ lệ nhập thông tin biến động trẻ em sinh ra năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 còn rất thấp so với mức sinh dự báo mà tỉnh giao, cá biệt có địa phương mới chỉ nhập vào kho dữ liệu điện tử khoảng hơn 20 trẻ em sinh ra từ đầu năm đến nay.

Đoàn giám sát hỗ trợ của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh làm việc với viên chức và cộng tác viên dân số xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận

Công tác hậu cần quản lý các phương tiện tránh thai ở một số địa phương làm chưa khoa học: Việc quản lý xuất nhập kho phương tiện tránh thai số liệu chưa rõ ràng, cộng tác viên chưa quản lý được đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai vì thế việc tiếp cận tuyên truyền vận động tiếp thị xã hội hóa các phương tiện tránh thai còn gặp nhiều khó khăn…
Xác định đợt kiểm tra chủ yếu là để giám sát hỗ trợ nên các thành viên trong đoàn kiểm tra của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã chỉ rõ những điểm còn hạn chế và hướng dẫn khắc phục theo hướng “cầm tay chỉ việc” để hoạt động quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ ở tuyến cơ sở đi vào nề nếp, nhất là sau khi hệ thống Dân số-KHHGĐ được sát nhập chung vào Trung tâm Y tế, giúp việc triển khai công tác Dân số ngày càng hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2019 mà HĐND, UBND tỉnh và Tổng cục DS-KHHGĐ giao./.

Tin, ảnh: Trần Văn Nghị

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 8
Online trong ngày: 250
Online trong tháng: 9516
Tổng lượt truy cập: 719789