Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang: Tập huấn nghiệp vụ báo cáo thống kê chuyên ngành năm 2016
(Ngày đăng:16.09.2016)
DSKG- Nhằm nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn mới. Trong 2 ngày 16 - 17/9/2016, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ lập báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - KHHGĐ phục vụ đổi sổ Ao năm 2016.
Bác sỹ Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ phụ trách kho dữ liệu điện tử và lãnh đạo trung tâm DS-KHHGĐ 15 huyện, thị, thành phố.
Tại lớp tập huấn các học viên được tập huấn một số nội dung, như: Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số - KHHGĐ cấp huyện phiên bản cập nhật 2016; hướng dẫn lập báo cáo, khai thác thông tin số liệu, in sổ Ao từ kho dữ liệu điện tử; hướng dẫn cài đặt quản trị dữ liệu với hệ cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 và triển khai hệ thống các biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành theo Quyết định 18/QĐ-TCDS ngày 17/3/2016 và Hướng dẫn số 96/HD-TCDS ngày 18/3/2016 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ.

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ báo cáo thống kê chuyên ngành năm 2016 

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên cơ bản đã hiểu rõ những nội dung cần thực hiện trong quy trình đổi sổ ghi chép ban đầu, những thay đổi bổ sung hoặc bỏ bớt thông tin trong các biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành làm cơ sở để các huyện, thị tập huấn, triển khai thực hiện quy trình đổi sổ A0 năm 2016, lập báo cáo, in sổ Ao từ kho dữ liệu điện tử, giúp quản lý công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn ngày một tốt hơn./.

Tin, ảnh: Tuấn Nghĩa

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 6
Online trong ngày: 394
Online trong tháng: 7447
Tổng lượt truy cập: 342504