Cơ cấu dân số vàng và bài toán nâng cao chất lượng lao động tại Việt Nam
(Ngày đăng:11.01.2021)

 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 9
Online trong ngày: 228
Online trong tháng: 14379
Tổng lượt truy cập: 735654