Công tác DS-KHHGĐ cần chủ động tổ chức triển khai thực hiện
(Ngày đăng:07.07.2016)
DSKG- Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của quốc gia. Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm mở đầu của kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia ngành Y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Kinh phí cho chương trình Y tế - Dân số đến tháng 10/2016 mới có quyết định giao kinh phí”.Đặc biệt hiện nay công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) không còn là Chương trình mục tiêu quốc gia nữa (chỉ còn là chương trình mục tiêu Y tế - Dân số), do vậy kinh phí ngày càng cắt giảm.
Xác định được tầm quan trọng và những thách thức đó, công tác DS-KHHGĐ nhất thiết phải chủ động để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của đề án, dự án, mô hình… đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến các vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Để đảm bảo thực hiện cơ bản những chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao năm 2016, Chi cục DS-KHHGĐ đã có bước chuẩn bị về chế độ chính sách và chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn:

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 154/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Ban hành Quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với kinh phí trung bình 8 tỷ năm. Bên cạnh đó ngành dân số cũng đang khẩn trương xây dựng các Đề án, Kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh theo định hướng của Tổng cục DS- KHHGĐ để thực hiện  Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đọan 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bác sỹ Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Ngay từ đầu năm ngành dân số các cấp đã chủ động triển khai thực hiện các công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Để duy trì ổn định mức giảm sinh ngành dân số đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến các vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Tạm ứng trước kinh phí địa phương để thực hiện đồng thời huyện và xã đã hỗ trợ thêm kinh phí để đáp ứng cho nhu cầu các hoạt đông.
Ngoài ra, các huyện/thị/thành phố (không phải địa bàn khó khăn) cũng chủ động tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của địa phương để tổ chức thực hiện chiến dịch. Chủ động tham mưu xin chuyển nguồn kinh phí để cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc và vật tư y tế tiêu hao đáp ứng cho thực hiện chiến dịch.
Nhờ chủ động trong việc thực hiện chiến dịch và công tác truyền thông 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khả quan như sau:

* Trung tâm CSSKSS năm 2016 không phẩu thuật đình sản được

Ngoài ra các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số được lồng ghép các chương trình để triển khai đúng tiến độ. Mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động về nâng cao chất lượng giống nòi cho 150 cộng tác viên của thành phố Rạch Giá và huyện An Minh. Phối hợp với cơ sở y tế triển khai thực hiện các gói dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ an toàn. Chủ động mời các sở, ban, ngành, đoàn thể ký kết hợp đồng phối hợp tuyên truyền, vận động về công tác DS-KHHGĐ. Vượt lên những khó khăn, chủ động trong công việc ngành dân số tỉnh nhà đang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2016./. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Tĩnh

Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 6
Online trong ngày: 394
Online trong tháng: 7452
Tổng lượt truy cập: 342509