Công tác thi đua khen thưởng phải là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ
(Ngày đăng:04.07.2016)
DSKG- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, ngành dân số đã có nhiều đơn vị, tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Đây là thành quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của công chức, viên chức, cộng tác viên trong ngành, đồng thời khẳng định công tác thi đua là nguồn động viên, khích lệ cho việc hoàn thành các kế hoạch được giao.

Năm 2015, toàn ngành đã chủ động bám sát nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng kế hoạch thi đua, rà soát các tiêu chí và hình thức thi đua nhằm cải tiến và nâng cao hoạt động thi đua khen thưởng các cấp, để công tác khen thưởng có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ngành và của Công đoàn đề ra. Tại trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) 15 huyện, thị, thành phố và viên chức dân số tại Trạm Y tế xã, phường, cùng 2.575 cộng tác viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý thức trách nhiệm với tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2015 ngành dân số đã đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng như sau: 3 tập thể lao động xuất sắc; 01 Bằng khen tập thể và 6 bằng khen cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 8 cá nhân;  Giấy khen Tổng cục DS-KHHGĐ và Sở Y tế: 4 tập thể, 87 cá nhân; Lao động tiên tiến: 20 tập thể và 220 cá nhân; Khen thưởng cộng đồng: 4 xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên, 49 xã, phường, thị trấn có người sinh con thứ 3 trở lên dưới 5%; 382 ấp, khu phố và 1.449 cộng tác viên (CTV) quản lý địa bàn không có người sinh con thứ 3 trở lên; 164 người nhận Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Dân số-KHHGĐ.

Bác sỹ Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang trao bằng khen UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Ảnh: Trần Văn Nghị

Muốn làm được việc này cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và công đoàn cải tiến về hình thức, nội dung, tiêu chí bình chọn trong  thi đua, khen thưởng.  Đối với công tác chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu chương trình Dân số-KHHGĐ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành công tác Dân số-KHHGĐ. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa chính sách Dân số-KHHGĐ trong toàn tỉnh; Ký kết hợp đồng trách nhiệm với các ngành đoàn thể thực hiện tuyên truyền vận động Dân số- KHHGĐ; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục. Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hỗ trợ, sơ tổng kết đánh giá các hoạt động Dân số-KHHGĐ. Thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng cơ quan theo chuẩn “văn minh hiện đại” trong thời kỳ mới.
Đối với công đoàn tạo điều kiện để công chức, viên chức phát huy vai trò của cá nhân, tích cực xây dựng đơn vị văn hóa, xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chính quyền và công đoàn phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị, qua các cuộc họp cơ quan hàng tháng để tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức tích cực tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn công việc. Phối hợp chính quyền phát động 2 đợt thi đua ngắn hạn, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào văn, thể, mỹ; xanh – sạch – đẹp. Tham gia các hoạt động của đơn vị và công đoàn ngành phát động.
Tiếp tục tổ chức cho công chức, viên chức nâng cao chất lượng làm việc, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu. Động viên nữ công chức, viên chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ 2 giỏi”./.

Thu Vân

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 6
Online trong ngày: 394
Online trong tháng: 7451
Tổng lượt truy cập: 342508