Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý như thế nào?
(Ngày đăng:07.01.2013)
Tôi là giáo viên công chức nhà nước và là đảng viên trong thời gian chuyển chính thức (Trong đó Đảng ủy huyện đã cấp nhận giấy chứng nhận đảng viên chính thức và Đảng ủy thị trấn vẫn đang giữ), hiện tôi đang mang thai cháu thứ ba. Xin hỏi tôi sẽ bị kỷ luật như thế nào với giáo viên và có bị thu hồi lại giấy chứng nhận đảng viên chính thức không, tôi được hưởng chính sách gì dành cho thai sản?


Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện nay được thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 26-4-2011 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24-3-2011 của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Theo quy định này, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình;
b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả; không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.
Nội dung vi phạm điểm a và điểm b của Khoản này được quy định cụ thể tại Điều 7, Pháp lệnh Dân số năm 2003 và các điểm quy định trong Nghị định số 104/2003/NĐ-CP, ngày 16-9-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, hoặc vi phạm các quy định khác của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Ngoài ra, theo Luật Viên chức năm 2010, viên chức phải có nghĩa vụ chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật như:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Cách chức;
d) Buộc thôi việc.
Còn bạn hỏi thêm khi sinh con thứ 3 có được hưởng chính sách gì dành cho thai sản không?
Theo khoản 2 điều 28 Luật BHXH qui định điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con: Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.
Như vậy, không phân biệt nữ lao động sinh con lần thứ 1,2,3…nếu có đủ điều kiện trên thì được hưởng chế độ thai sản.
Mức trợ cấp được hưởng khi nghỉ việc sinh con được tính bằng: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x số tháng nghỉ sinh con theo chế độ (4 tháng, 5 tháng hoặc 6 tháng). Cộng với trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con./.

Chào bạn!
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 2
Online trong ngày: 201
Online trong tháng: 7418
Tổng lượt truy cập: 607154