Giáo viên sinh con thứ 4 vi phạm chính sách DS
(Ngày đăng:04.11.2011)
Tôi là giáo viên không phải là đảng viên, sinh con thứ ba vào năm 2007, tại thời điểm đó theo Điều 10 Pháp lệnh Dân số 2003 được phép nên không bị xử lý kỷ luật. Nhưng năm 2011 sinh tiếp con thứ tư, như vậy sẽ xử lý kỷ luật như thế nào? Áp dụng văn bản nào? Hình thức kỷ luật như thế nào?

Bạn đã hiểu chưa đúng điều 10 Pháp lệnh Dân số 2003. Theo quy định tại Điều 10, mỗi cặp vợ chồng có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng và phải có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Trường hợp của bạn sinh con thứ tư vào năm 2011 là đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước ta. Do công tác dân số của nước ta được triển khai dưới hình thức là một cuộc vận động, lấy truyền thông, giáo dục là biện pháp cơ bản, nên tới nay chưa có những quy định cụ thể xử lý trường hợp công chức, viên chức không phải là đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên bạn phải chịu hình thức xử lý theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị của bạn đã đề ra.
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 7
Online trong ngày: 317
Online trong tháng: 6239
Tổng lượt truy cập: 330962