Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
(Ngày đăng:15.03.2017)
DSKG- Để hướng dẫn việc thực hiện Nghị định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi kinh phí hỗ trợ; nguồn kinh phí; lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách Nhà nước; chế độ báo cáo; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, ngày 15/4/2016, Liên bộ Y tế – Tài chính – LĐ,TB&XH đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2016/TTTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Thủ tục và quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng

Đối tượng hưởng chính sách hoặc người thân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lập một bộ hồ sơ theo quy định trên gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp xã. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã xác minh các tiêu chí áp dụng cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí; thông báo và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho đối tượng hưởng chính sách.
Thông tư cũng nêu rõ: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hiện đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm cam kết, sinh thêm con trái chính sách dân số, UBND cấp xã ban hành Quyết định thu hồi kinh phí, gửi Quyết định và Thông báo thu hồi kinh phí cho đối tượng đã nhận hỗ trợ. Trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định và Thông báo, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã nhận kinh phí hỗ trợ có trách nhiệm hoàn trả kinh phí tại UBND. Kinh phí hoàn trả được nộp lại ngân sách Nhà nước theo quy định.
Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện bao gồm: UBND cấp xã, Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện, Phòng Tài chính, Phòng LĐ,TB&XH, Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở LĐ,TB&XH, UBND cấp tỉnh và cấp huyện, Tổng cục DS-KHHGĐ. Trong đó, Tổng cục DS-KHHGĐ có trách nhiệm: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; giúp Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo hàng năm với Chính phủ việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong phạm vi cả nước; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư này.
Thông tư cũng quy định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2016.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Dân số-KHHGĐ cho chị em hội viên.

Hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ
Theo tính toán của Bộ Y tế, với số lượng phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số thuộc hộ nghèo hiện nay là 97.500 người/năm; với mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người thì ngân sách Nhà nước bố trí khoảng 195 tỷ đồng/năm.
Thông tư liên Bộ hướng dẫn hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ gồm:
1. Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Thân nhân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện kê khai trong trường hợp đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã chết hoặc không biết chữ, sức khỏe yếu, không tự khai được.
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu một số giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, bao gồm:
a) Giấy đăng ký kết hôn đối với đối tượng hưởng chính sách là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số.
b) Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương đối với trường hợp sinh con thứ ba nếu đã có hai con đẻ, nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền;
Trong Thông tư cũng nói rõ, thân nhân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện kê khai trong trường hợp đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã chết hoặc không biết chữ, sức khỏe yếu, không tự khai được. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp xã.

T.V.N (Phòng Truyền thông-Giáo dục)

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 8
Online trong ngày: 304
Online trong tháng: 2991
Tổng lượt truy cập: 587430