Kết quả tổng điều tra dân số năm 2019 “Những con số người làm công tác Dân số phải lưu tâm”
(Ngày đăng:11.07.2019)
DSKG- Với dân số 96.208.984 Việt Nam là quốc gia đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 ở Đông Nam Á về dân số. Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số đã chậm lại so với cách đây 10 năm.

1. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ giới tính khá cân bằng trong điều kiện tâm lý xã hội trọng nam khinh nữ Với dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%), tỷ lệ cân bằng một cách đáng ngạc nhiên, cho dù nhiều năm qua, nhiều cặp vợ chồng tìm mọi cách để lựa chọn giới tính nam khi sinh.

 

2. Gia đình vẫn là một giá trị phổ quát của xã hội, cho dù VN mở cửa và áp dụng kinh tế thị trường. Tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 77,5%. Trong đó, dân số đang có vợ/chồng chiếm 69,2%; dân số có tình trạng “ly hôn” hoặc “ly thân” chiếm 2,1%; dân số góa vợ/chồng chiếm 6,2%.

 

3. Nông thôn đã được thu hẹp đáng kể bởi quá trình đô thị hóa nhưng vẫn là một khu vực còn rất rộng lớn, dân cư đông với trên 65% dân số. Tỷ lệ này sẽ tạo ra dư địa cho sự phát triển đất nước cũng như sự ổn định xã hội trong thời gian tới, nhất là khi giáo dục phổ thông ở nông thôn không chênh lệch đáng kể so với đô thị.

 

4. Giáo dục phổ thông của VN thật sự rất thành tựu, với 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết. Tỷ lệ nữ biết đọc biết viết thấp hơn nam giới không đáng kể, cho thấy sự bình đẳng giới trong giáo dục được đảm bảo.

 

5. VN là quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình không có nhà ở thấp một cách đáng ngạc nhiên nếu so với trình độ phát triển, quy mô nền kinh tế. Chỉ có 4.800 hộ gia đình không có nhà ở, trong tổng số 26,9 triệu hộ dân cư. Đều đáng nói là sự phân hóa giàu nghèo ngày càng cao nó không làm gia tăng tỷ lệ hộ vô gia cư, mà ngược lại kéo giảm, cụ thể là số hộ không có nhà ở ngày càng ít hơn so với trước với 1,8 hộ/10.000 hộ không có nhà ở năm 2019 so với 6,7 hộ/10.000 hộ vào năm 1999.
 

Chất lượng nhà ở cũng ngày càng được cải thiện. Hầu hết hộ dân cư ở Việt Nam đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố (93,1%). Tỉ lệ này ở khu vực thành thị đạt 98,2%, cao hơn 7,9 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn (90,3%). Trong vòng 20 năm qua, kể từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, tỉ lệ hộ sống trong nhà ở kiên cố và bán kiên cố đã tăng mạnh từ 63,2% năm 1999, lên 84,2% năm 2009 và đạt 93,1% vào năm 2019./.

                                                                                                              Khánh My. Theo Giadinh.Nẹt                                                                                                

 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 14
Online trong ngày: 222
Online trong tháng: 9488
Tổng lượt truy cập: 719761