Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12-2019: Kiên Giang đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước
(Ngày đăng:24.12.2019)
DSKG- Vào dịp cuối năm ngành Dân số lại tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12, đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tổng kết đánh giá lại những kết quả đạt được của công tác dân số thời gian qua và tiếp tục các cam kết triển khai thực hiện công tác Dân số trong thời gian tới.

Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2019 với chủ đề "Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước" là những khởi động tích cực để chuẩn bị thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2020 cũng như tổng kết đánh giá công tác dân số giai đoạn 2016-20120 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, trong gần 60 năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định:  Công tác Dân số là một trong những nội dung quan trọng, là nội dung gốc, là nền tảng cho mọi quá trình phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI (Khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới đã tạo nên một bước ngoặt lớn chuyển trọng tâm chính sách từ Dân số-KHHGĐ sang Dân số và phát triển.
Những năm qua, tốc độ gia tăng dân số của tỉnh cơ bản được khống chế, chất lượng dân số từng bước được cải thiện; Quy mô hình gia đình 2 con trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong  đời sống xã hội, nhiều cán bộ, đảng viên ý thức được tầm quan trọng của việc sinh đủ 2 con sẽ góp phần duy trì mức sinh thay thế; Nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với chất lượng nòi giống giúp cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu và toàn cầu hóa.

Tiết mục văn nghệchào mừng của Trung tâm Văn hóa thông tin huyện An Biên chào mừng lễ Mit-tinh Ngày Dân số thế giới 11-7-2019.

Những kết quả quan trọng này đã đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đồng thời, đó cũng là minh chứng của sự thấm nhuần, lan tỏa sâu sắc nội dung tinh thần của Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới vì chất lượng cuộc sống của nhân dân, vì sự phát triển toàn diện của xã hội nói chung và của Kiên Giang nói riêng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số ở tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Kiên Giang là tỉnh có quy mô dân số lớn (đứng thứ 16 cả nước) và đứng thứ 3 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 1,723 triệu người, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng gia tăng trở lại. Mất cân bằng giới tính khi sinh, già hoá dân số đang ở mức báo động. Chất lượng dân số còn ở nhóm trung bình so với các tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông cửu Long. Đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; sàng lọc trước sinh, sơ sinh chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đạt tỷ lệ chưa cao.
Để tập trung giải quyết có hiệu quả những thách thức khó khăn của công tác Dân số và phát triển trong thời gian tới Kiên Giang cần chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần quyết liệt, bằng các giải pháp đồng bộ để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đối với công tác dân số và phát triển của tỉnh. Đặc biệt, là cụ thể hóa Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới.
Thực hiện đúng chủ trương của Đảng về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách Dân số từ Dân số-KHHGĐ sang Dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề về: Quy mô, cơ cấu, phân bổ dân cư và nâng cao chất lượng dân số./.

Bài và ảnh: Tuấn Nghĩa

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 3
Online trong ngày: 18
Online trong tháng: 4846
Tổng lượt truy cập: 665033