Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí 1 năm 2016
(Ngày đăng:15.05.2016)
Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí 1 năm 2016

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ 1 - NĂM 2016

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 8
Online trong ngày: 405
Online trong tháng: 6130
Tổng lượt truy cập: 389270