Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí 3 năm 2016
(Ngày đăng:16.09.2016)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ 3 - NĂM 2016

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 7
Online trong ngày: 405
Online trong tháng: 6114
Tổng lượt truy cập: 389254