Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí 3 năm 2017
(Ngày đăng:16.09.2017)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ 3 - NĂM 2017

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 4
Online trong ngày: 314
Online trong tháng: 11380
Tổng lượt truy cập: 786636