Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí II/2014
(Ngày đăng:16.09.2014)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ III - NĂM 2014

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch & Tài vụ


 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 6
Online trong ngày: 137
Online trong tháng: 7271
Tổng lượt truy cập: 770049