Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí III/2013
(Ngày đăng:16.09.2013)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ III - NĂM 2013

Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 7
Online trong ngày: 526
Online trong tháng: 7949
Tổng lượt truy cập: 368231