Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí IV/2011
(Ngày đăng:16.12.2011)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ IV - NĂM 2011

Biểu số 1: Số liệu dân số Kiên Giang và các địa phương trong tỉnh tính đến cuối quý IV

Biểu số 2: Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng các biện pháp tránh thai đến cuối quý IV

Biểu số 3: Cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng biện pháp tránh thai;
Số phụ nữ mang thai và số phụ nữ nạo hut thai trong quý IV

Biểu số 4: Biến động dân số và số trẻ em bị khuyết tật, tàn tật đến cuối quý IV

Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 6
Online trong ngày: 157
Online trong tháng: 7291
Tổng lượt truy cập: 770069