Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí VI/2013
(Ngày đăng:16.12.2013)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ VI - NĂM 2013

Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 6
Online trong ngày: 170
Online trong tháng: 7304
Tổng lượt truy cập: 770082