Thống kê số liệu dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Quí VI/2013
(Ngày đăng:16.12.2013)

BÁO CÁO
THỐNG KÊ SỐ LIỆU DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TỈNH KIÊN GIANG QUÝ VI - NĂM 2013

Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 8
Online trong ngày: 405
Online trong tháng: 6127
Tổng lượt truy cập: 389267