Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 ở Kiên Giang: Thành quả cần được ghi nhận
(Ngày đăng:24.12.2015)
DSKG- Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2011-2015, tỉnh ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức lớn, song với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, những người làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã cố gắng phấn đấu, đoàn kết, hết lòng chung tay vì cộng đồng, vì sự nghiệp dân số, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của công tác DS-KHHGĐ.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân; sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của cơ quan DS-KHHGĐ các cấp, công tác DS-KHHGĐ 05 năm qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp, hoạt động từ tỉnh đến cơ sở.
Về nâng cao năng lực cán bộ cơ sở
Nhờ chú trọng triển khai chương trình bồi dưỡng đạt chuẩn viên chức dân số, quan tâm đào tạo nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ dân số cơ sở, phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Tổng cục DS-KHHGĐ mở lớp đại học Công tác Xã hội, đến nay trong tổng số 96 biên chế đang làm việc tại 15 Trung tâm Dân số-KHHGD các huyện, thị, 61% có trình độ đại học; 116/145 cán bộ dân số cơ sở đang làm việc tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn được tuyển dụng là viên chức chính thức, trong đó 33,7% có trình độ cao đẳng và đại học, 66,3% có trình độ trung cấp. Cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về trình độ của đội ngũ cán bộ dân số tuyến cơ sở.

Đào tạo và đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đội ngũ những người cung cấp dịch vụ luôn được Chi cục DS-KHHGĐ quan tâm triển khai thực hiện. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Về truyền thông, vận động chuyển đổi hành vi
Công tác phối hợp: phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể về truyền thông vận động, truyền thông-giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi,... cung cấp nội dung nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về công tác DS-KHHGĐ. Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ và chăm sóc SKSS. Công tác lồng ghép: với dự án, mô hình đã mở 16 lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông và truyền thông chuyển đổi hành vi cho cán bộ dân số các xã, phường, thị trấn.
Về truyền thông đại chúng: Đã phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, Đài Truyền thanh các huyện, thị, trạm truyền thanh xã hàng năm tuyên truyền về nội dung Dân số - KHHGĐ/SKSS và nâng cao chất lượng giống nòi được 315 chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình, Báo Kiên Giang. Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, đã tổ chức tuyên truyền về nội dung DS-KHHGĐ được 3.260 tin, bài, với 10.254 lượt phát sóng với tổng thời lượng 2.326 giờ.
Tổ chức được 218.355 cuộc thăm viếng hộ gia đình; Truyền thông tư vấn trực tiếp đối tượng được 40.744 người; Tư vấn cộng đồng được 410 buổi có 28.958 người tham dự. Sinh hoạt các mô hình CLB, nói chuyện chuyên đề được duy trì thường xuyên ở cơ sở, tổ chức được 19.980 buổi sinh hoạt thu hút được 455.086 người tham dự. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông trong chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tới các vùng khó khăn.
Về cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ:
Phối hợp tốt với cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở để cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ. Các cơ sở cung cấp dịch vụ được trang bị phương tiện từ nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ y tế cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ nhằm tạo điều kiện phục vụ cho khách hàng được an toàn, thuận lợi.
Hàng năm triển khai từ 1- 2 đợt Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao.
Việc đa dạng hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) ngày càng được đẩy mạnh. Nhận và phân phối phương tiện tránh thai miễn phí: 154.224 vòng Tcu 380; 280 que cấy; 32.009 lọ thuốc tiêm; 1.379.000 chiếc BCS; 633.990 vĩ Ideal và Naphalevo. Dự án tiếp thị xã hội PTTT: Nhận và phân phối 68.800 viên uống tránh thai Night Happy và 366.000 chiếc bao cao su Night Happy.
Phối hợp với Chương trình Marie Stopes, tổ chức lớp tập huấn phòng chống nhiễm khuẩn và kỹ thuật đặt vòng tránh thai cho 88 học viên, là nữ hộ sinh tại các trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Lớp kỹ thuật cấy que tránh thai mới cho 48 học viên.
Về nâng cao chất lượng dân số:
Tiếp tục thực hiện các mô hình, đề án góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi như Đề án Sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh để phát hiện sớm các dị tật, bệnh bẩm sinh tại 145 xã, phường, thị trấn của thuộc 15 huyện, thị thành phố trong toàn tỉnh. Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 51 xã, phường, thị trấn của thuộc 5 huyện, thị; Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển tại tại 58 xã, phường, thị trấn của thuộc 5 huyện, thị, thành phố.

Chi cục DS-KHHGĐ phúc tra công nhận xã không có người sinh con thứ 3 và sinh con thứ 3 dưới 5% tại huyện Giồng Riềng năm 2015. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh:
Đến năm 2015 đã duy trì và mở rộng dự án tại 115/145 xã, phường, thị trấn thuộc 13/15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đã tổ chức được 326 cuộc hội thảo ở các cấp, có 8.931 lượt người tham dự. Hoạt động tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ đang thu hút nhiều đối tượng quan tâm và tham gia, đã tổ chức được 3.123 cuộc tuyên truyền, có 71.953 lượt người tham dự.
Tổ chức và duy trì hoạt động được 65 câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc” lấy tiêu chí không sinh con theo ý muốn làm nội dung sinh hoạt. Các câu lạc bộ đã tổ chức 855 buổi sinh hoạt với 20.520 lượt đối tượng tham dự.
Với các hoạt động đồng bộ và quyết tâm nêu trên, ngành Dân số Kiên Giang đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015:
Mức giảm sinh bình quân hàng năm đạt 0,2 ‰; Tỷ lệ giảm sinh từ 15,89‰ năm 2011 còn 14,93‰ năm 2015; Tỷ lệ phát triển dân số 10,6‰ năm 2011 còn 9,93‰ năm 2015; Quy mô dân số: 1.761.399 dân, giảm trung bình hàng năm: 0,2‰; Duy trì mức sinh thay thế 1,8 con/bà mẹ; Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các BPTT đạt 76,3%
Tỷ số giới tinh khi sinh: 107 bé trai/100 bé gái năm 2015, nếu tính giai đoạn 2011-2015: 108,6 bé trai/100 bé gái.
Địa bàn không có người sinh con thứ 3 trở lên năm 2015: Xã/phường/thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên: 04 xã; Xã,phường/thị trấn có người sinh con thứ 3 trở lên dưới 5%: 49 xã; Ấp/khu phố đạt không có người sinh con thứ 3 trở lên: 382 ấp.
Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ (2011-2015) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống nhân dân của tỉnh nhà.
Bước sang giai đoạn 2016-2020, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với những thay đổi của cơ cấu dân số, có giải pháp phù hợp để điều chỉnh mức sinh đảm bảo dân số phát triển ổn định và bền vững.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong công tác Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số phát triển của Đảng, Nhà nước./.

Bs.Nguyễn Văn Tĩnh

Chi cục Trưởng, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh

 

 

 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 3
Online trong ngày: 160
Online trong tháng: 7273
Tổng lượt truy cập: 260574