Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 4 năm 2016 (15.04.2016)

Báo cáo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tháng 4 năm 2016
Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 3 năm 2016 (15.03.2016)

Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 3 năm 2016
Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 02 năm 2016 (15.02.2016)

Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 02 năm 2016
Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 1 năm 2016 (15.01.2016)

Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2016 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 8
Online trong ngày: 356
Online trong tháng: 7035
Tổng lượt truy cập: 403079