Tài liệu tập huấn (07.11.2018)

Tài liệu tập huấn những điều cần biết để giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên

Tài liệu tập huấn (07.11.2018)

Tài liệu tập huấn những điều cần biết để giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên

Bài giảng file PowerPoint (07.11.2018)

Toàn bộ bài giảng file PowerPoint được nén dưới định dạng file rar

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 4
Online trong ngày: 232
Online trong tháng: 14383
Tổng lượt truy cập: 735658