Thông tin liên lạc Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang (10.06.2017)

Thông tin liên lạc của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Dân số-KHHGĐ 15 huyện, thị, thành phố cập nhật tháng 06/2017

Một số câu hỏi tình huống thường gặp trong truyền thông, vận động về Dân số-KHHGĐ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay (03.10.2016)

Tài liệu lưu hành nội bộ, do Phòng Truyền thông-Giáo dục, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang phát hành tháng 10/2016.

Giấy mời số: 06/GM-SYT (06.01.2014)

Hội nghị Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014
Quyết định số: 765/QĐ-SYT (12.12.2013)

Về việc phân công Tiến sỹ, bác sỹ Hà Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh
Quyết định số: 18/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Nguyễn Thành Lộc, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Rạch Giá
Công văn số: 522/SYT-TCCB (24.05.2013)

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản từ 01/5/2013
Công văn số: 511/SYT-TCCB (23.05.2013)

Về việc thực hiện quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,... ban hành tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số: 2242/QĐ-SYT (15.01.2013)

V/v Bổ nhiệm vào ngạch dân số viên đối với bà Lê Thị Hồng, viên chức Trung tâm Dân số-KHHGĐ thị xã Hà Tiên
Quyết định số: 2241/QĐ-SYT (15.01.2013)

V/v Bổ nhiệm vào ngạch dân số viên đối với bà Danh Thị Kim Hương, viên chức Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Châu Thành
Quyết định số: 2240/QĐ-SYT (15.01.2013)

V/v Bổ nhiệm vào ngạch dân số viên đối với bà Phan Thị Hải My, viên chức Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Gò Quao
Quyết định số: 138/QĐ-SYT (06.03.2013)

V/v Bổ nhiệm công chức viên chức đối với ông Nguyễn Văn An, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận
Quyết định số: 1498/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Quốc
Quyết định số: 1497/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận
Quyết định số: 1496/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Viên Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng
Quyết định số: 1495/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Nguyễn Văn Tuốt, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Biên
Quyết định số: 1494/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Nguyễn Hoàng Hận, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gò Quao
Quyết định số: 1493/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Trần Văn Lanh, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 1492/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Lê Thành Chiến, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Hiệp
Quyết định số: 1491/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Nguyễn Trọng Vui, viên chức Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòn Đất
Quyết định số: 1490/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho bà Võ Hồng Hết, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giang Thành
Quyết định số: 1489/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Trương Công Út, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kiên Lương
Quyết định số: 1488/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Nguyễn Thành Lộc, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Rạch Giá
Quyết định số: 796/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho bà Đinh Thị Hồng Ngát, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kiên Hải
Quyết định số: 795/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho ông Đặng Hoàng Em, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận
Quyết định số: 794/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho bà Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 793/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho bà Phan Thị Trúc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Hiệp
Quyết định số: 792/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho ông Quách Hữu Trí, viên chức Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giang Thành
Quyết định số: 791/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho bà Võ Kiều Trúc Linh, viên chức Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Rạch Giá
Quyết định số: 1499/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Lê Minh Thâu, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch và Tài vụ, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
Quyết định số: 07/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho ông Trần Văn Nghị, Phó Trưởng Phòng Truyền thông, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
Quyết định số: 06/QĐ-SYT (06.02.2013)

V/v Nâng lương cho ông Phạm Ngọc Mẫn, Phó Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
Quyết định số: 46/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Danh Kim Thành, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc
Quyết định số: 592/QĐ-SYT (24.12.2012)

Về việc công nhân đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện đạt tỷ lệ không có phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên và sinh con thứ 3 dưới 5% năm 2012
Quyết định số: 2123/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Huỳnh Thị Cẩm Thịnh cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành.
Quyết định số: 2122/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Thị Ngọc Lá cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành.
Quyết định số: 2121/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Phù Thanh Bình cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Quốc.
Quyết định số: 2120/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Nguyễn Ngọc Giàu cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Minh.
Quyết định số: 2119/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Trang cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Minh.
Quyết định số: 2118/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Phùng Thị Cẩm Loan cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Minh.
Quyết định số: 2117/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Hứa Thị Cẩm Châu cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Minh.
Quyết định số: 2116/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Thị Kiêm Liên cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Rạch Giá.
Quyết định số: 2115/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Trần Thị Mỹ Hạnh cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gò Quao.
Quyết định số: 2114/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Trần Ngọc Ánh Linh cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gò Quao.
Quyết định số: 2113/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Đinh Thị Kim Chi cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòn Đất.
Quyết định số: 2112/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Trần Thị Bé Loan cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòn Đất.
Quyết định số: 2111/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Nguyễn Thị Hân Hạnh Em cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòn Đất.
Quyết định số: 2110/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Trần Thị Lương cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòn Đất.
Quyết định số: 2109/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Võ Thị Kim Ngân cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Hiệp.
Quyết định số: 2108/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Lê Thị Thanh Thúy cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Hiệp.
Quyết định số: 2107/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Nguyễn Thị Kiều Phương cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng.
Quyết định số: 2106/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Hồ Thị Hồng Diệp cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng.
Quyết định số: 2105/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng.
Quyết định số: 2104/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Ông Nguyễn Văn Bá cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng.
Quyết định số: 2103/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Huỳnh Thị Tú Duyên cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng.
Quyết định số: 2102/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Ông Phạm Thành Cung cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng.
Quyết định số: 2101/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Tô Thị Mỹ Hạnh cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng.
Quyết định số: 2100/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Trần Bích Thùy cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng.
Quyết định số: 2099/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Thị Thúy cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng.
Quyết định số: 2098/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Ông Huỳnh Hoàng Khải cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng.
Quyết định số: 2097/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Ông Nguyễn Văn Hải cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng.
Quyết định số: 2096/QĐ-SYT (01.08.2012)

Về việc bổ nhiệm vào ngạch Dân số viên trung cấp cho Bà Trần Thị Huỳnh Cân cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giang Thành.
Kế hoạch số: 659/KH-SYT (25.06.2012)

Chương trình hành động truyền thông Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015
Quyết định số: 544/QĐ-SYT (30.05.2012)

Bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên cho Bà Nguyễn Thị Lài, cán bộ Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 543/QĐ-SYT (30.05.2012)

Bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên cho Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Hòn Đất
Quyết định số: 149/QĐ-SYT (21.03.2012)

Về việc cho thôi việc đối với Bà Thạch Thị Sa Thanh, cán bộ Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện U Minh Thượng
Quyết định số: 148/QĐ-SYT (21.03.2012)

Về việc cho thôi việc đối với Bà Trần Kim Ên, cán bộ Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Châu Thành
Hướng dẫn 127/TCDS-TTGD (19.03.2012)

Hướng dẫn tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên dân số các cấp năm 2012
Thông báo số: 110/TB-SYT (15.02.2012)

Chương trình học chuyển đổi và thi tuyển thạc sỹ quản lý khoa học và công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012
Quyết định số: 483/QĐ-SYT (20.12.2011)

Về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận cho đơn vị và cá nhân đạt thành tích trong thực hiện đạt tỷ lệ không có phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên
Công văn số: 01/SYT-TCCB (30.12.2011)

Về việc xét chuyển loại viên chức năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang.
Công văn số: 06/CCDS-TCHC (10.01.2012)

Về việc xét chuyển loại viên chức năm 2012
Công văn số: 920/SYT-TCCB (15.12.2011)

Về việc xếp lương viên chức đã có hợp đồng làm việc và đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị sự nghiệp trước khi được tuyển dụng năm 2011 (Kèm theo mẫu biểu danh sách đề nghị).
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 13
Online trong ngày: 220
Online trong tháng: 14371
Tổng lượt truy cập: 735646