Quyết định số 718/QĐ-BYT (25.02.2019)

Quyết định của Bộ Y tế phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030 gửi các tỉnh, thành phố

Công văn số: 4480/BYT-TCDS (03.08.2018)

Công văn của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương về việc ổn định bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở.

Công văn số: 2509/BYT-TCDS (08.05.2018)

Công văn của Bộ Y tế gửi cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tácDS-KHHGĐ ở cơ sở

Thông tư số 08/2016/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số (15.04.2016)

Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp dân số áp dụng cho viên chức dân số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp dân số, y tế công lập

Số: 20/2013/TTLT-BTC-BYT (20.02.2013)

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc Gia về Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015.
Quyết định số: 573/QĐ-BYT (11.02.2010)

Về việc ban hành quy trình sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh
Quyết định số: 25/QĐ-BYT (07.01.2011)

Về việc ban hành hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân
Thông tư số: 10/2011/TT-BYT (25.02.2011)

Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số: 4669/QĐ-BYT (13.12.2011)

Phê duyệt Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số-kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.
Công văn số: 3367/BTY-BMTE (14.06.2011)

Về việc hướng dẫn giao kinh phí thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật KHHGĐ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-KHHGĐ.
Công văn số: 3121/BYT-BMTE (21.05.2009)

Về việc nghiêm cấm lạm dụng kỹ thuật để lựa chọn giới tính khi sinh.
Thông tư số: 07/2009/TT-BYT (30.06.2009)

Hướng dẫn xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số"
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 8
Online trong ngày: 256
Online trong tháng: 14407
Tổng lượt truy cập: 735682