Tin nóng
Số:09-QĐ/TW (24.03.2011)

Bổ sung sửa đổi điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Số: 44-KL/TW (01.04.2009)

Về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX)về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Số 47-NQ/TW (22.03.2005)

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 6
Online trong ngày: 183
Online trong tháng: 4326
Tổng lượt truy cập: 170479