Kế hoạch số: 838/KH-SYT (22.06.2018)

Kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ Mít tinh cổ động Không lựa chọn giới tính khi sinh năm 2018 tại huyện Tân Hiệp

Kế hoạch số 320/KH-SYT ngày 21-3-2018 (21.03.2018)

Kế hoạch triển khai tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2018 đến vùng biển đảo và ven biển

Hướng dẫn số 319/HD-SYT, ngày 21-3-2018 (21.03.2018)

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2018

Quyết định số: 2163/QĐ-UBND (17.10.2017)

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc Sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 66/QĐ-CCDS (08.12.2015)

Về việc bổ nhiệm chức vụ viên chức đối với ông Nguyễn Văn An, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận
Quyết định số 45/QĐ-CCDS (18.07.2015)

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc đối với ông Trần Minh Hùng, Trung tân DS-KHHGĐ huyện Châu Thành
Công văn số: 89/CCDS (19.08.2015)

V/v Báo cáo danh sách phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số.
Quyết định số: 43/QĐ-CCDS (10.07.2015)

Về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2015.
Kế hoạch số: 70/KH-CCDS (08.07.2015)

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2015
Số 31/KH-CCDS (25.03.2015)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2015
Thông báo số: 06/TB-CCDS (12.05.2015)

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang.
Công văn số: 132/CCDS (15.11.2013)

Về việc xây dựng góc tư vấn SKSS cho vị thành niên-thanh niên trong các Trường PTTH.
Kế hoạch số: 133/KH-CCDS (15.11.2013)

Phối hợp tư vấn cộng đồng về sức khỏe sinh sản vị thành niên trong các trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013
Kế hoạch số: 128/KH-CCDS (06.11.2013)

Xuất bản Bản tin Dân số & Phát triển số 08 năm 2013
Kế hoạch số: 122/KH-CCDS (05.11.2013)

Kiểm tra, giám sát phối hợp chuyên đề Chương trình hành động Truyền thông Dân số-Sức khỏe sinh sản và dự án "Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân" giai đoạn 2011-2013.
Quyết định số: 26/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Nguyễn Hoàng Hận, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gò Quao
Quyết định số: 25/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với bà Lê Thị Nương, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gò Quao
Quyết định số: 24/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Trần Văn Nghị, Phó Trưởng Phòng Truyền thông-Giáo dục
Quyết định số: 21/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Huỳnh Văn Mậu, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòn Đất
Quyết định số: 20/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Viên Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện U Minh Thượng
Quyết định số: 19/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với bà Võ Kim Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Rạch Giá
Quyết định số: 17/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Quốc
Quyết định số: 16/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Trương Công Út, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hà Tiên
Quyết định số: 14/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Đỗ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hà Tiên
Quyết định số: 13/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Trần Văn Lanh, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 12/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với bà Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 11/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với bà Trần Thị Đang, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kiên Hải
Quyết định số: 10/QĐ-CCDS (01.10.2013)

V/v Bổ nhiệm lại công chức, viên chức đối với ông Lê Thành Chiến, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Hiệp
Đang cập nhật (03.06.2013)

Địa chỉ liên hệ của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang và Trung tâm DS-KHHGĐ 15 huyện, thị
Hướng dẫn số: 34/HD-CCDS (22.03.2013)

Sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-KHHGĐ năm 2013
Quyết định số: 04/QĐ-CCDS (07.03.2013)

V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số-KHHGĐ năm 2013
Kế hoạch số: 20/KH-CCDS (05.03.2013)

Hướng dẫn công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2013
Công văn số 08/CCDS-TCHC (16.01.2013)

V/v Thành lập đoàn chúc thọ người cao tuổi Tết Nguyên đán Tân Tỵ 2013
Công văn số 04/CCDS-TCHC (09.01.2013)

V/v Báo cáo kê khai bổ sung và tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2012
Quyết định số: 43/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Về việc điều động bà Huỳnh Thị Tú Lan, cán bộ Dân số-KHHGĐ Phòng Khám khu vực Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận
Quyết định số: 56/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Huỳnh Thị Năm, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương
Quyết định số: 55/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Phan Thị Nhiệm, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương
Quyết định số: 54/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Phùng Kim Sang, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Bình Trị, huyện Kiên Lương
Quyết định số: 53/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Nguyễn Ngọc Liên, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Bình An, huyện Kiên Lương
Quyết định số: 52/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ Phường Bình San, thị xã Hà Tiên
Quyết định số: 51/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Nguyễn Thị Lụa, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất
Quyết định số: 50/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Trần Thị Ngọc Xinh, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
Quyết định số: 49/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Trần Kim Phụng, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất
Quyết định số: 48/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Lý Thị Thanh Hương, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành
Quyết định số: 47/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Trần Thị Thúy Phương, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc
Quyết định số: 45/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với bà Ngô Mỹ Dung, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc
Quyết định số: 44/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Quyết định cho nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg đối với ông Nguyễn Văn Lùng, tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao
Quyết định số: 42/QĐ-CCDS (24.12.2012)

Về việc điều động công tác đối với bà Sử Huỳnh Như, viên chức Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Vĩnh Thuận.
Quyết định số: 38/QĐ-CCDS (20.12.2012)

Về việc thuyên chuyển công tác đối với bà Lê Thị Thúy Liễu, đang công tác tại Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp Sơn
Thông báo số 07/TBTT-CCDS (17.12.2012)

Thể lệ Hội thi "Tảo hôn và Kết hôn cận huyết thống" tỉnh Kiên Giang năm 2012.
Phụ lục kèm theo Công văn số: 165/CCDS-TCHC (14.12.2012)

Các biểu mẫu liên quan đến đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2012
Công văn số 165/CCDS-TCHC (14.12.2012)

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá và phân loại CBCCVC năm 2012
Giấy mời số: 15/GM-CCDS (13.12.2012)

Về việc tập huấn "Quản lý chương trình Dân số-KHHGĐ" cho cán bộ dân số xã, phường, thị trấn năm 2012
Kế hoạch số: 157/KH-CCDS (03.12.2012)

Xuất bản bản tin Dân số & Phát triển số 07 năm 2012
Quyết định số: 36/QĐ-CCDS (03.12.2012)

Về việc thành lập đoàn thẩm định xã, phường, thị trấn không có phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên và đạt tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 5%
Kế hoạch số: 153/KH-CCDS (22.11.2012)

Hội thi tìm hiểu kiến thức Tảo hôn và Kết hôn cận huyết thống Tỉnh Kiên Giang năm 2012
Công văn số 139/CCDS (01.11.2012)

Giám sát Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2012
Công văn số 112/CC-TTG (06.09.2012)

Thông báo chính thức V/v Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên DS-KHHGĐ cấp tỉnh năm 2012
Giấy mời số: 09/GM-CCDS (21.08.2012)

Tập huấn tư vấn viên đồng đẳng mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2012
Kế hoạch số: 107/KH-CCDS (20.08.2012)

Tổ chức liên hoan Tuyên truyền viên DS-KHHGĐ cấp tỉnh năm 2012
Công văn số 89/CCDS-TCHC (16.07.2012)

Về việc lập danh sách cán bộ viên chức đã nghỉ việc đề nghị bổ sung cho hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
Công văn số 78/CV-CCDS (26.06.2012)

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ do Tổng cục DS-KHHGĐ mở tại Kiên Giang
Quyết định số: 20/QĐ-CCDS (02.05.2012)

Nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Ông Huỳnh Tâm, cán bộ dân số xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 19/QĐ-CCDS (02.05.2012)

Nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bà Tân Bích Tuyền, cán bộ dân số xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 18/QĐ-CCDS (02.05.2012)

Nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bà Trần Thị Bích Thủy, cán bộ dân số xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 13/QĐ-CCDS (02.05.2012)

Nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bà Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ dân số thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng
Quyết định số: 12/QĐ-CCDS (27.04.2012)

Nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bà Nguyễn Ngọc Giàu, cán bộ dân số xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành
Quyết định số: 11/QĐ-CCDS (27.04.2012)

Nghỉ việc theo Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bà Cao Thị Ngành, cán bộ dân số xã Giục Tượng, huyện Châu Thành
Đang cập nhật (14.06.2012)

Danh sách cán bộ CCVC tại các đơn vị thuộc Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang được thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề năm 2012
Quyết định số: 21/QĐ-CCDS (19.06.2012)

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với bà Nguyễn Thị Thiên Lan, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành
Kế hoạch số 63/KH-CCDS (27.05.2012)

Kế hoạch xuất bản Bản tin "Dân số & Phát triển" Kiên Giang số 06 năm 2012
Công văn số 62/CV-CCDS (29.05.2012)

Về việc cung cấp thông tin đăng tải trên website Dân số Kiên Giang
Giấy mời số: 03/GM-CCDS (23.05.2012)

Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số-SKSS giai đoạn 2011-2015 và sơ kết công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2012
Quyết định số :14/QĐ-CCDS (07.05.2012)

Ban hành bảng điểm đánh giá công tác Dân số-KHHGĐ năm 2012
Đang cập nhật (12.03.2012)

Danh sách CBCCVC có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2011
Đang cập nhật (13.03.2012)

Báo cáo phân loại công chức, viên chức năm 2011
Kế hoạch số 52/KH-CCDS (07.05.2012)

Tổ chức liên hoan tuyên truyền viên Dân số-KHHGĐ năm 2012
Kế hoạch số 46/KH-DS (12.04.2012)

Kế hoạch phối hợp tuyên truyền DS-KHHGĐ với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh năm 2012
Kế hoạch số 45/KH-DS (10.04.2012)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ năm 2012
Thông báo số 13/TTĐT (27.02.2012)

Lịch học kỳ 02 của lớp Cử nhân CTXH hệ đào tạo từ xa tại tỉnh Kiên Giang
Báo cáo số: 15/BC-CCDS (18.01.2012)

Tình hình triển khai thực hiện Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2011
Phụ lục Công văn 22/CCDS (09.02.2012)

Phụ lục biểu mẫu báo cáo công tác truyền thông năm 2012
Công văn số 22/CCDS (09.02.2012)

Về việc gửi báo cáo công tác truyền thông năm 2012
Quyết định số: 07/QĐ-CCDS (09.02.2012)

Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
Quyết định số: 06/QĐ-CCDS (06.02.2012)

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử cho CB,CCVC Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, huyện, xã phường, thị trấn năm 2012
Quyết định số: 05/QĐ-CCDS (06.02.2012)

Về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương, phụ cấp vượt khung, chuyển ngạch cho CB,CCVC thuộc Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang năm 2012
Quyết định số: 04/QĐ-CCDS (06.02.2012)

Về việc thành lập Ban điều hành đào tạo công tác Dân số-KHHGĐ năm 2012
Quyết định số: 03/QĐ-CCDS (06.02.2012)

Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 2012
Quyết định số: 02/QĐ-CCDS (06.02.2012)

Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2012
Quyết định số: 01/QĐ-CCDS (06.02.2012)

Về việc thành lập Tổ mua sắm tài sản và in ấn năm 2012
Thông báo số 19/TB-CCDS (09.02.2012)

Phân công Ban lãnh đạo và các phòng chức năng thuộc Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số: 07/HD-CCDS (12.01.2012)

Các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số: 07/HD-CCDS về đăng ký xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Hướng dẫn số 07/HD-CCDS (12.01.2012)

Thực hiện Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về công tác Dân số-KHHGĐ đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Đang cập nhật (05.12.2011)

Báo cáo kết quả nâng lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2/2011 đối với viên chức trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thị.
Quyết định số: 468/QĐ-SYT (14.12.2011)

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2011 (Kèm theo danh sách viên chức được xét tuyển thuộc Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thị).
Kế hoạch số: 167/KH-CCDS (09.12.2011)

Họp mặt kỷ niệm 50 truyền thống ngành Dân số Việt Nam và Ngày dân số Việt nam 26/12/2011
Báo cáo số 75/BC-CCDS (30.11.2011)

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 và kế hoạch năm 2012
Kế hoạch số 150/KH-CCSD (14.11.2011)

Tổ chức Tháng hàng động quốc gia về Dân số năm 2011, Kỷ niệm 50 năm truyền thống công tác Dân số-KHHGĐ Việt Nam, Ngày Dân số Việt Nam 26-2
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 9
Online trong ngày: 228
Online trong tháng: 14379
Tổng lượt truy cập: 735654