Công văn số: 47/DS-KHHGĐ (15.08.2018)

Công văn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh gửi Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị, thành về việc chỉ đạo thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí năm 2018

Công văn số: 46/DS-KHHGĐ (15.08.2018)

Công văn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh gửi Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị, thành về việc đăng ký thực hiện chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đợt 2 năm 2018

Kế hoạch số: 38/KH-CCDS (19.06.2018)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7-2018 của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch số 20/KH-CCDS (02.04.2018)

Thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2018

Công văn số 76/CCDS của Chi cục Dân số-KHHGĐ (19.10.2017)

Hướng dẫn 4 huyện, là: Hòn Đất, Châu Thành, Tân Hiệp và An Biên thực hiện sàng lọc chẩn đoán trước sinh bằng nguồn kinh phí địa phương

Giấy mời làm việc số: 11/GM-CCDS (18.09.2017)

Chi cục DS-KHHGĐ mời lãnh đao các phòng chức năng, Trung tâm Tư vấn dịch vụ DS-KHHGĐ và đại diện lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ 4 huyện: Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, An Biên tham gia làm việc với đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Công văn số 56/CCDS của Chi cục Dân số-KHHGĐ (21.08.2017)

Rà soát bổ sung đối tượng, lập dự toán kinh phí năm 2018 thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Kế hoạch số 54/KH-CCDS (11.08.2017)

Kế hoạch Giám sát và hỗ trợ truyền thông chiến dịch đợt 2/2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Công văn số 53/CV-CCDS ngày 11 tháng 8 năm 2017 (11.08.2017)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh V/v phối hợp thực hiện sàng lọc chuẩn đoán trước sinh

Công văn số 39/CV-CCDS (28.06.2017)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang V/v gửi thông điệp truyền thông Nhân Ngày Dân số Thế giới 11-7-2017

Kế hoạch số 38/KH-CCDS (28.06.2017)

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch số 19/KH-CCDS ngày 24 tháng 01 năm 2017 (24.03.2017)

Về việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ

Công văn số 25/CCDS ngày 19 tháng 4 năm 2017 (19.04.2017)

Về việc phân phối phương tiện tránh thai Quý II năm 2017

Kế hoạch số 24/KH-CCDS (18.04.2017)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Kế hoạch số: 31/KH-CCDS (25.03.2015)

Hướng dẫn thực hiện công tác Truyền thông-Giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2015.

Thông báo số: 06/TB-CCDS (12.05.2015)

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của bác sĩ Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 7
Online trong ngày: 180
Online trong tháng: 4329
Tổng lượt truy cập: 318932