Tin nóng
Kế hoạch số 54/KH-CCDS (11.08.2017)

Kế hoạch Giám sát và hỗ trợ truyền thông chiến dịch đợt 2/2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Công văn số 53/CV-CCDS ngày 11 tháng 8 năm 2017 (11.08.2017)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh V/v phối hợp thực hiện sàng lọc chuẩn đoán trước sinh

Công văn số 39/CV-CCDS (28.06.2017)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang V/v gửi thông điệp truyền thông Nhân Ngày Dân số Thế giới 11-7-2017

Kế hoạch số 38/KH-CCDS (28.06.2017)

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch số 19/KH-CCDS ngày 24 tháng 01 năm 2017 (24.03.2017)

Về việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ

Công văn số 25/CCDS ngày 19 tháng 4 năm 2017 (19.04.2017)

Về việc phân phối phương tiện tránh thai Quý II năm 2017

Kế hoạch số 24/KH-CCDS (18.04.2017)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Kế hoạch số: 31/KH-CCDS (25.03.2015)

Hướng dẫn thực hiện công tác Truyền thông-Giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2015.

Thông báo số: 06/TB-CCDS (12.05.2015)

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của bác sĩ Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 4
Online trong ngày: 72
Online trong tháng: 4756
Tổng lượt truy cập: 189379