Công văn số: 29/CCDS (11.05.2020)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang V/v tiếp tục giám sát việt cập nhật thông tin, báo cáo chuyên ngành DS-KHHGĐ

Quyết định số: 05/QĐ-CCDS (10.02.2020)

Quyết định của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Kế hoạch số: 23/KH-CCDS (27.04.2020)

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới

Kế hoạch số: 14/KH-CCDS (30.03.2020)

Kế hoạch thực hiện công tác Truyền thông giáo dục về Dân số và phát triển năm 2020 của Chi cục Dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Công văn số: 34/CCDS (18.06.2019)

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11-7-2019

Kế hoạch số: 11/KH-CCDS (25.04.2019)

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang hướng dẫn chi tiết thực hiện Kế hoạch công tác Dân số-KHHGĐ năm 2019

Kế hoạch số: 08/KH-CCDS (18.03.2019)

Kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số & phát triển năm 2019

Công văn số: 47/DS-KHHGĐ (15.08.2018)

Công văn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh gửi Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị, thành về việc chỉ đạo thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí năm 2018

Công văn số: 46/DS-KHHGĐ (15.08.2018)

Công văn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh gửi Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị, thành về việc đăng ký thực hiện chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đợt 2 năm 2018

Kế hoạch số: 38/KH-CCDS (19.06.2018)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7-2018 của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch số 20/KH-CCDS (02.04.2018)

Thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2018

Công văn số 76/CCDS của Chi cục Dân số-KHHGĐ (19.10.2017)

Hướng dẫn 4 huyện, là: Hòn Đất, Châu Thành, Tân Hiệp và An Biên thực hiện sàng lọc chẩn đoán trước sinh bằng nguồn kinh phí địa phương

Giấy mời làm việc số: 11/GM-CCDS (18.09.2017)

Chi cục DS-KHHGĐ mời lãnh đao các phòng chức năng, Trung tâm Tư vấn dịch vụ DS-KHHGĐ và đại diện lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ 4 huyện: Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, An Biên tham gia làm việc với đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Công văn số 56/CCDS của Chi cục Dân số-KHHGĐ (21.08.2017)

Rà soát bổ sung đối tượng, lập dự toán kinh phí năm 2018 thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Kế hoạch số 54/KH-CCDS (11.08.2017)

Kế hoạch Giám sát và hỗ trợ truyền thông chiến dịch đợt 2/2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Công văn số 53/CV-CCDS ngày 11 tháng 8 năm 2017 (11.08.2017)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh V/v phối hợp thực hiện sàng lọc chuẩn đoán trước sinh

Công văn số 39/CV-CCDS (28.06.2017)

Công văn của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang V/v gửi thông điệp truyền thông Nhân Ngày Dân số Thế giới 11-7-2017

Kế hoạch số 38/KH-CCDS (28.06.2017)

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch số 19/KH-CCDS ngày 24 tháng 01 năm 2017 (24.03.2017)

Về việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ

Công văn số 25/CCDS ngày 19 tháng 4 năm 2017 (19.04.2017)

Về việc phân phối phương tiện tránh thai Quý II năm 2017

Kế hoạch số 24/KH-CCDS (18.04.2017)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Kế hoạch số: 31/KH-CCDS (25.03.2015)

Hướng dẫn thực hiện công tác Truyền thông-Giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2015.

Thông báo số: 06/TB-CCDS (12.05.2015)

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của bác sĩ Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 14
Online trong ngày: 252
Online trong tháng: 14403
Tổng lượt truy cập: 735678