Tin nóng
Kế hoạch số: 31/KH-CCDS (25.03.2015)

Hướng dẫn thực hiện công tác Truyền thông-Giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ năm 2015.

Thông báo số: 06/TB-CCDS (12.05.2015)

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của bác sĩ Nguyễn Văn Tĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 6
Online trong ngày: 251
Online trong tháng: 4848
Tổng lượt truy cập: 155955