Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 9
Online trong ngày: 311
Online trong tháng: 11377
Tổng lượt truy cập: 786633