Kiên Giang: Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa chăm sóc SKSS/KHHGĐ
(Ngày đăng:10.11.2019)
DSKG- Mặc dù dân số Kiên Giang đã đạt mức sinh thay thế và duy trì hơn 10 năm qua, nhưng số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh vẫn còn rất lớn. Chính vì thế Chương trình Dân số và phát triển của tỉnh bên cạch mục tiêu nâng cao chất lượng dân số vẫn cần duy trì các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) cho vủng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn. Tổ chức thành công Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2019 trong bối cảnh tình hình kinh phí có nhiều khó khăn, bộ máy tổ chức của ngành tuyến cơ sở có nhiều biến động là một cố gắng rất lớn của hệ thống làm công tác dân số từ tỉnh xuống cơ sở.

Ngoài 58 xã vùng biển, đảo và ven biển tổ chức Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ bằng nguồn ngân sách tỉnh cấp, cả tỉnh còn có 7 huyện, thành phố, là: Rạch Giá, Kiên Lương, Gò Quao, Tân Hiệp, Giang Thành, Giồng Riềng và U Minh Thượng xin bổ xung kinh phí địa phương để làm thêm chiến dịch ở 33 xã, phường, thị trấn, bao gồm: Rạch Giá: 04 phường; Kiên Lương: 2 xã; Tân Hiệp: 6 xã, thị trấn; Gò Quao: 6 xã, thị trấn; Giang Thành: 2 xã; Giồng Riềng: 11 xã, thị trấn; U Minh Thượng: 2 xã. Như vậy, toàn tỉnh Kiên Giang đã có 91 xã, phường, thị trấn tổ chức Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ với tổng kinh phí huy động là 592,403 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí địa phương và huy động từ nguồn xã hội hóa là 181,308 triệu đồng.
Trung tâm Y tế các địa phương tham mưu Ban chỉ đạo cùng cấp tăng cường triển khai các hoạt động trước và trong chiến dịch đồng bộ và đều khắp. Ban chỉ đạo chiến dịch tỉnh, Ban điều hành chiến dịch huyện, Ban tổ chức chiến dịch xã đã được thành lập với cơ cấu đầy đủ các ngành liên quan, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của kế hoạch đề ra cho chiến dịch.
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát và hỗ trợ truyền thông chiến dịch, phối hợp với Trung tâm Y tế các địa phương tổ chức giám sát trước và trong chiến dịch tại các xã, phường, thị trấn, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn trong thực tế của mỗi địa phương.

Cộng tác viên ấp Sáu Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên họp nhóm tuyên truyền vận động chị em phụ nữ Khmer đăng ký tham gia chiến dịch năm 2019.

Để chiến dịch triển khai đạt kết quả các địa phương đã quan tâm chỉ đạo cho các xã, phường, thị trấn tổ chức họp nhóm, đăng ký đối tượng tham gia thực hiện các biện pháp KHHGĐ, thăm viếng hộ gia đình, tư vấn cho đối tượng lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 516 cuộc họp nhóm, tuyên truyền vận động tại nhà cho 5.328 đối tượng là phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ. Về truyền thông đại chúng và cổ động tuyên truyền chiến dịch, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền chiến dịch trên hệ thống loa truyền thanh được 96 buổi: Nội dung chủ yếu là tuyên truyền về lợi ích của KHHGĐ, chăm sóc SKSS và làm mẹ an toàn; treo 97 băng rôn tuyên truyền chiến dịch tại nơi đông dân cư và trạm y tế. Ngoài ra, một số địa phương còn tổ chức phát loa tuyên truyền tại trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ trong những ngày cao điểm diễn ra chiến dịch. Ngoài lập danh sách, nắm đối tượng đăng ký, một số địa phương, như huyện Giồng Riềng, U Minh Thượng, thành phố Rạch Giá còn chỉ đạo tổ chức phát thư mời cho đối tượng tham gia chiến dịch. Để chiến dịch đạt kết quả, một số địa phương đã biết vận dụng cơ chế, chính sách huy động nguồn kinh phí địa phương triển khai thực hiện chiến dịch, như: Rạch Giá, Giồng Riềng, U Minh Thượng và Giang Thành... Đặc biệt, thành phố Rạch Giá ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương, Trung tâm Y tế còn huy động được nguồn ngân sách từ xã hội hóa cho hỗ trợ cho đối tượng thực hiện KHHGĐ, gồm: mì gói, gạo, tiền với tổng kinh phí trên 62 triệu đồng.
Các địa phương, như: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành, Tân Hiệp và U Minh Thượng thực hiện các biện pháp tránh thai đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Trong quá trình triển khai chiến dịch một số địa phương đã biết khai thác tối đa lực lượng cộng tác viên trong việc nắm danh sách đối tượng và phát thư mời đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm Y tế trong những ngày cao điểm chiến dịch. Ở thành phố Rạch Giá, huyện Giang Thành và U Minh Thượng nhờ lên được danh sách đối tượng cần vận động KHHGĐ, chủ động mời các đối tượng chưa thực hiện KHHGĐ đến dự các cuộc họp nhóm để phổ biến, tuyên truyền, qua đó làm tăng số đối tượng đăng ký thực hiện kế hoạch hoá gia đình …nên kết quả thực hiện chỉ tiêu chiến dịch đạt khá cao.
Chiến dịch lần này cũng ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong việc huy động thêm nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của chiến dịch. Ở hầu hết các địa phương triển khai thực hiện chiên dịch, mỗi xã đã hỗ trợ thêm cho chiến dịch từ 1,5 đến 2 triệu đồng để vận động, tuyên truyền và đưa rước các đối tượng đến các điểm đáp ứng dịch vụ. Ở thành phố Rạch Giá, Trung tâm Y tế thành phố còn vận động được các nhà mạnh thường quân hỗ trợ hơn 62 triệu đồng mua gạo, mì gói, xà bông tặng quà cho đối tượng, đồng thời hỗ trợ tiền xăng xe cho đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ trong những ngày cao điểm. Nhờ những cách làm và các chính sách khuyến khích trên mà thành phố Rạch Giá hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch đề ra.
Qua công tác kiểm tra, giám sát chiến dịch năm 2019 cho thấy một số địa phương triển khai chiến dịch chưa nắm được danh sách đối tượng, vì thế cộng tác viên và viên chức dân số không nắm rõ danh sách đối tượng cần vận động cho các biện pháp tránh thai hiện đại. Việc lập danh sách đối tượng vẫn chưa gắn liền với việc nắm bắt nhu cầu của đối tượng về KHHGĐ, nói cách khác là chưa sát đối tượng cần vận động. Chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho cộng tác viên trong tuyên truyền vận động đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ để cộng tác viên phấn đấu.
Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2019 diễn ra trong bối cảnh công tác dân số ở cơ sở có nhiều khó khăn, tuy nhiên về cơ bản chiến dịch đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu chính, cả 02 gói dịch vụ là KHHGĐ và phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản tỉnh giao các địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả đó góp phần không nhỏ giúp Kiên Giang hoàn thành các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2019 và giúp tỉnh tiếp tục duy trì mức sinh thay thế./.

Bài, ảnh: Tuấn Nghĩa

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 4
Online trong ngày: 28
Online trong tháng: 5841
Tổng lượt truy cập: 846825