Người cao tuổi có cuộc sống tốt hơn khi tham gia các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
(Ngày đăng:29.09.2021)
DSKG- Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau với các lĩnh vực hoạt động đa dạng, đã được minh chứng là một mô hình cộng đồng toàn diện và hiệu quả, vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT), góp phần không nhỏ trong việc cải thiện chất lượng sống của NCT.

Năm 2006, dưới sự giúp đỡ của Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ khác, một số CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã được triển khai ở các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bến Tre, Thanh Hóa. Nhận thấy sự thành công và ý nghĩa của CLB đối với người dân, nhất là NCT, ngày 2/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1533/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. CLB liên thế hệ tự giúp nhau là một mô hình hay, cần tiếp tục nhân rộng hơn nữa trên toàn quốc để góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe cũng như phát huy vai trò của NCT trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam.

 

Cụ thể, các CLB được hình thành với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT (hiện nay và mai sau), gia đình và cộng đồng của họ, tập trung nhiều hơn vào NCT thuộc nhóm dễ bị tổn thương hơn (nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ), thông qua cách tiếp cận liên thế hệ và tự giúp nhau dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho thành viên CLB với phần lớn là NCT cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình, đồng thời phát huy vai trò và sự đóng góp của họ trong chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển ở địa phương.

 

Thực tế, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với các lĩnh vực hoạt động đa dạng, đã được minh chứng là một mô hình cộng đồng toàn diện và hiệu quả, vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò, sự tham gia của NCT, góp phần không nhỏ tới cải thiện chất lượng sống của NCT. Theo báo cáo đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Đề án Nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau cho thấy, việc thành lập các CLB đã từng bước trở thành một hoạt động trọng tâm của các cấp Hội NCT, được NCT, cộng đồng và chính quyền địa phương nhiệt tình đón nhận, tham gia và ủng hộ, chứng minh tính phù hợp và hiệu quả của mô hình này.

Một buổi sinh hoạt dưỡng sinh của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, Phường Đông Hồ, Tp Hà Tiên.                                       A. Thanh Dũng

Bên cạnh đó, hoạt động của CLB đã góp phần thực hiện 4/8 chỉ tiêu và 7/9 hoạt động trong Chương trình Hành động Quốc gia về NCT Việt Nam, giai đoạn 2012-2020, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tính đến cuối năm 2019 đã có 58/63 tỉnh/thành phố có Đề án (hoặc kế hoạch) thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, vượt gần 30% (chỉ tiêu là 45 tỉnh/thành). Kết quả hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã tác động đến các nội dung về cải thiện thu nhập, hỗ trợ, chăm sóc người neo đơn, yếu đau, khuyết tật tại nhà. Lợi ích lớn nhất mà CLB đem lại là tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, thông qua thúc đẩy sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các hoàn cảnh, giữa các thế hệ cả trong và ngoài CLB.

 

Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia của các thành viên CLB, trong đó chủ yếu là NCT vào các hoạt động cộng đồng, huy động thêm các nguồn lực tại cộng đồng nhằm hỗ trợ người khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của NCT. CLB cũng đã trở thành một mô hình cộng đồng tích hợp, là phương thức hoạt động mới của Hội NCT các cấp, giúp phát huy nội lực của NCT, nâng cao vị thế của Hội NCT, góp phần làm tốt công tác NCT tại địa phương.

 

Sau khi triển khai Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, có đến 92% thành viên CLB được rèn luyện thân thể thường xuyên, 90% thành viên được kiểm tra huyết áp, cân nặng hàng tháng, gần 100% thành viên có thẻ BHYT và 95% thành viên được khám sức khỏe 2 lần/năm. Các thành viên CLB được chăm lo về đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu, giúp họ cảm thấy mình là người có ích. Đặc biệt, 93% - 97% thành viên cho biết họ cảm thấy cuộc sống tốt hơn nhiều từ khi tham gia CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Mô hình này đã trở thành nòng cốt thúc đẩy các phong trào tại cộng đồng, góp phần thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện thu nhập và sức khỏe NCT.

 

Cùng với đó, tăng cường gắn kết xã hội, đoàn kết thế hệ, nâng cao hình ảnh, vai trò và sự đóng góp của NCT, góp phần đưa chủ trương của Đảng và luật pháp, chính sách của nhà nước vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài và nhiều mặt cho NCT tại gia đình và cộng đồng.             Khánh My theo. Gia đình.net

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 7
Online trong ngày: 125
Online trong tháng: 734
Tổng lượt truy cập: 859972