Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 4 năm 2016 (15.04.2016)

Báo cáo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tháng 4 năm 2016
Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 3 năm 2016 (15.03.2016)

Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 3 năm 2016
Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 02 năm 2016 (15.02.2016)

Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 02 năm 2016
Báo cáo Dân số-KHHGĐ tháng 1 năm 2016 (15.01.2016)

Báo cáo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2016 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 4
Online trong ngày: 125
Online trong tháng: 1248
Tổng lượt truy cập: 951454