Công văn số: 89/TCDS-TTGD (24.02.2020)

Công văn của Tổng cục Dân số gửi Sở Y tế và Chi cục Dân số-KHHGĐ các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác Dân số năm 2020

Công văn số 329/TCDS-TTGD (13.06.2019)

Tổng cục Dân số-KHHGĐ hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7-2019

Hướng dẫn số 95/TCDS-TTGD (06.03.2019)

Tổng cục Dân số hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện truyền thông giáo dục về công tác Dân số năm 2019 

Công văn số: 626/TCDS-TTGD (07.09.2018)

Công văn của Tổng cục Dân số-KHHGĐ gửi Chi cục Dân số-KHHGĐ các tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái.

Thông điệp của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc Nhân Ngày Dân số Thế giới 11-7-2018 (22.06.2018)

Gửi Trung tâm DS-KHHGĐ các địa phương Thông điệp của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc nhân Ngày Dân số Thế giới 11-7-2018

Công văn số: 384/TCDS-TTGD (11.06.2018)

Tổng cục Dân số-KHHGĐ hướng dẫn chi tiết các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7-2018

Công văn số: 550/TCDS-TTG của Tổng cục DS-KHHGĐ (14.09.2017)

Hướng dẫn các hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi 01-10-2017

Công văn 328/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số-KHHGĐ (20.06.2017)

Công văn 328/TCDS-TTGD ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Tổng cục Dân số-KHHGĐ Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7

Công văn số 263/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số-KHHGĐ (16.06.2016)

Tổng cục DS-KHHGĐ hướng dẫn Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7.

Công văn số: 96/TCDS-KHTC (18.03.2016)

Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế hướng dẫn ghi chép ban đầu và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ.

Công văn số 97/TCDS-QMDS (21.03.2016)

Tổng cục Dân số-KHHGĐ hướng dẫn Sở Y tế và Chi cục Dân số-KHHGĐ các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chiến dịch Chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ năm 2016.

Số: 309/TCDS-TTGD (04.06.2013)

Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2013
Đang cập nhật (14.06.2013)

Thông điệp của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) Nhân ngày Dân số Thế giới 11-7-2013
Hướng dẫn số: 82/TCDS-TTGD (07.02.2013)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông-giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2013
Thông báo số 69/TB-TCDS (26.09.2012)

Kết luận của Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng tại buổi làm việc với ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
Công văn số 626/TCDS-TTGD (26.09.2012)

Truyền thông giới thiệu Tổng đài "Vì chất lượng cuộc sống"
Hướng dẫn 131/TCDS-TTGD (20.03.2012)

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông DS-KHHGĐ năm 2012
Hướng dẫn 126/TCDS-TTGD (19.03.2012)

Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2012
Hướng dẫn số 93/TCDS-BQLMH (05.03.2012)

Hướng dẫn triển khai kế hoạch tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2012
Thông báo số: 10/TTĐT (20.02.2012)

Chương trình học chuyển đổi và thi tuyển Thạc sĩ Xã hội học tại thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo số: 01/BC-TCDS (05.01.2012)

Kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng năm 2012
Phụ lục 1 (Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-TCDS ) (16.11.2011)

Sổ ghi chép ban đầu về dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Quyết định số: 437/QĐ-TCDS (16.11.2011)

Về việc quy định tạm thời về mẫu sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Số: 360/TCDS-TTGD (30.05.2011)

Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2010
Số 41/KH-TCDS (03.08.2011)

Tổng thể các hoạt động tuyên truyền cấp Trung ương kỷ niệm 50 truyền thống công tác dân số, Tháng hành động Quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Nam 26-12-2011
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Khảo sát mong muốn sinh con của người Việt Nam hiện nay?
  Tôi muốn sinh 01 con

  Tôi muốn sinh 02 con

  Tôi muốn sinh 03 con

  Tôi không muốn sinh con


Đang Online: 7
Online trong ngày: 165
Online trong tháng: 7194
Tổng lượt truy cập: 935713